ปุ๋ยอินทรีย์ ตราดวงตะวันเพชร ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราดวงตะวันเพชร
ขนาด 50 กิโลกรัม

ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง OM……..25%

ชานอ้อย…………………………………….60%

มูลค้างคาว…………………………………10%

หญ้า……………………………………………5%

ฟางข้าว …………………………………….10%

ดินก้นถ้ำ…………………………………….10%

ใบไม้ …………………………………………..5%

ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบเป็นสารอินทรีย์ที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต  เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยพืชสด ซากพืช หรือสัตว์ที่ไถกลบลงดิน รวมถึงพวกอินทรียสารที่เป็นของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร เช่น กากตะกอนอ้อย  ทะลายปาล์ม เป็นต้น

ประโยชน์ : ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้เกิดช่องว่างอากาศในดิน ช่วยให้ดินสามารถเก็บธาตุอาหารและอุ้มน้ำได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น เหมาะสมต่อการปลูกพืชทุกชนิด
แต่เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารหลักที่เป็นประโยชน์อยู่น้อย จึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดของพืช

คำอธิบาย

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราดวงตะวันเพชร
ขนาด 50 กิโลกรัม

ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง OM……..25%
ชานอ้อย…………………………………….60%
มูลค้างคาว…………………………………10%
หญ้า……………………………………………5%
ฟางข้าว …………………………………….10%
ดินก้นถ้ำ…………………………………….10%
ใบไม้ …………………………………………..5%

ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่มีส่วนประกอบเป็นสารอินทรีย์ที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิต  เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยพืชสด ซากพืช หรือสัตว์ที่ไถกลบลงดิน รวมถึงพวกอินทรียสารที่เป็นของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร เช่น กากตะกอนอ้อย  ทะลายปาล์ม เป็นต้น

ประโยชน์ : ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้เกิดช่องว่างอากาศในดิน ช่วยให้ดินสามารถเก็บธาตุอาหารและอุ้มน้ำได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารได้ดีขึ้น เหมาะสมต่อการปลูกพืชทุกชนิด
แต่เนื่องจากมีปริมาณธาตุอาหารหลักที่เป็นประโยชน์อยู่น้อย จึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดของพืช

พืชที่แนะนำให้ใช้ ใช้ได้กับข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปาล์มน้ำมันและยางพารา พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สนามหญ้า

อัตราการใช้ วิธีใช้ และระยะเวลาที่ใช้

ชนิดของพืช เวลาที่ใข้ อัตราขั้นต่ำที่ใช้ วิธีการใช้
นาข้าว ตอนทำเทือก  300 กิโลกรัม / ไร่ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินระหว่างทำเทือกก่อนหว่านเมล็ดพันธุ์ หรือก่อนปักดำ 1-14 วัน
พืชไร่ ช่วงเตรียมดิน  200 กิโลกรัม / ไร่ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินแล้วไถคลุกก่อนปลูก หรือใส่แนวร่องปลูก แล้วพรวนกลบเมื่อพืชอายุ 10-15 วัน
ไม้ผล ไม้ยืนต้น ช่วงต้นฝน  2 กิโลกรัม / ต้น / ปี โรยในบริเวณรอบๆ รัศมีทรงพุ่ม แล้วพรวนกลบ
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ช่วงต้นฝน  1 กิโลกรัม / ต้น / ปี โรยในบริเวณรอบๆ รัศมีทรงพุ่ม แล้วพรวนกลบ
พืชผัก ช่วงเตรียมดิน  1 กิโลกรัม / ตารางเมตร หว่านปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วแปลงปลูก แล้วไถพรวนดินก่อนปลูก
ไม้ดอก ไม้ประดับ ช่วงเตรียมดิน  1 กิโลกรัม / ตารางเมตร หว่านปุ๋ยอินทรีย์ช่วงเตรียมดินให้ทั่วแปลงปลูก แล้วไถพรวนดินก่อนปลูก
สนามหญ้า ช่วงเตรียมดิน 1 กิโลกรัม / ตารางเมตร โรยปุ๋ยอินทรีย์รองพื้นก่อนปลูกหญ้าให้ทั่วบริเวณปลูก หลังต้นหญ้าโตแล้วหว่านปุ๋ยอินทรีย์บำรุงอีกรอบ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 50 กก.

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ปุ๋ยอินทรีย์ ตราดวงตะวันเพชร ขนาด 50 กิโลกรัม”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *