เกี่ยวกับเรา

“ดวงตะวันเพชร” เริ่มมาจากสองมือเล็ก ๆ ด้วยจิตใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ ให้อุดมสมบูรณ์ตามหลัก เกษตรอินทรีย์ชีวภาพเพื่อรักษาสภาพผืนดินให้ยั่งยืนยังลูกหลานสืบต่อไป
เราก้าวเติบโตด้วยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากการสัมผัสเกษตรกรโดยตรง เราเป็นเพื่อนกับชาวนา เราฟังเสียงผืนดิน และเราเรียนรู้จากธรรมชาติ.

“ดวงตะวันเพชร” มีประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า ผสานกับการเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องและกระบวนการ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน
เราจึงมั่นใจในการพัฒนาสูตรปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมและเกิดผลดีที่สุดในแต่ละ สภาพดินและพืช เพื่อรองรับการเกษตรกรรมที่หลากหลายและขยายใหญ่ขึ้นอย่างทวีคูณในปัจจุบันและอนาคต

“ดวงตะวันเพชร” เติบโตอย่างมั่นคงด้วยการยึดมั่นใน “คุณภาพ” ที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งสารปรับสภาพดิน, ปุ๋ยเคมี และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

“ดวงตะวันเพชร” ผลิตด้วยกระบวนการและเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ISO 9001 แตกต่างด้วยการคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต
การตรวจสอบคุณภาพ ปุ๋ยหลังการผลิต รวมไปถึงการจัดเก็บและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกษตรกรไทยมั่นใจในคุณภาพของ “ปุ๋ยดวงตะวันเพชร” ได้ทุกกระสอบ.

ทีมค้นคว้าวิจัย

ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ

ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต

คัดเลือกวัตถุดิบมีคุณภาพ

การขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้หรือไม่ ?

บริษัท ดวงตะวันเพชร จำกัด ผลิต นำเข้า และ จัดจำหน่าย ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารปรับสภาพดิน ยา ฮอร์โมนและอาหารเสริมพืช ทุกชนิด

การเลือกวิธีการนำส่งสินค้า เพื่อลูกค้า ขึ้นอยู่กับขนาดของสินค้าและปริมาณเป็นหลัก
บริษัทมีบริการส่งสินค้าทุกชิ้นทุกขนาด ถึงบ้านลูกค้า  ทั้งขนส่งเอกชน และ แบบExpress

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยจากดวงตะวันเพชร ผลิตด้วยกระบวนการและเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ISO 9001 แตกต่างด้วยการคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต  มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
ที่ได้รับการรับรองและออกเลขทะเบียนใบอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร มีเลขที่อ้างอิงทุกสูตรสามารถตรวจสอบได้