ปุ๋ยคอมปาวด์สูตร 16-16-16 50 kg

ปุ๋ยคอมปาวด์สูตร 16-16-16
เพิ่มประสิทธิภาพการเติบโตของพืชด้วยปุ๋ยคอมปาวด์สูตร 16-16-16 ที่มี Biostimulants

การเติบโตของพืชไม่ได้มาจากแต่ละปัจจัยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลมาจากการรวมกันของสิ่งมีชีวิตและเคมีซึ่งเรียกว่าปุ๋ยคอมปาวด์สูตร 16-16-16 และสาร Biostimulants ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างระบบรากและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เฟสบุ๊ค  คลิก https://www.facebook.com/dtwpgroup
ไลน์ คลิก https://lin.ee/L2ub5nvK

 

คำอธิบาย

ปุ๋ยคอมปาวด์สูตร 16-16-16

เพิ่มประสิทธิภาพการเติบโตของพืชด้วยปุ๋ยคอมปาวด์สูตร 16-16-16 และสาร Biostimulants

การเติบโตของพืชไม่ได้มาจากแต่ละปัจจัยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลมาจากการรวมกันของสิ่งมีชีวิตและเคมีซึ่งเรียกว่าปุ๋ยคอมปาวด์สูตร 16-16-16 และสาร Biostimulants ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างระบบรากและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

1. ปุ๋ยคอมปาวด์สูตร 16-16-16

ปุ๋ยคอมปาวด์สูตร16-16-16 เป็นปุ๋ยสูตรที่มีส่วนผสมของไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ในอัตราส่วนเท่ากัน 16-16-16 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการเติบโตของพืชทุกชนิด ไนโตรเจนช่วยในการสร้างโครงสร้างเซลล์และส่งเสริมการเจริญเติบโต ฟอสฟอรัสเป็นสารสำคัญในกระบวนการสร้างพลังงานในเซลล์ และโพแทสเซียมช่วยในการเร่งการออกดอกและผลิตผลของพืช

2. สาร Biostimulants

Biostimulants เป็นสารที่มีต้นทางจากธรรมชาติหรือผ่านกระบวนการเคมีที่ช่วยกระตุ้นให้ระบบรากของพืชดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยคอมปาวด์สูตร 16-16-16 จะช่วยเสริมสร้างระบบรากของพืชให้แข็งแรงและสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สาร Biostimulants ยังมีความสามารถในการกระตุ้นกระบวนการสร้างสารอินทรีย์ในพืชซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและการต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปลกประหลาด Biostimulants ยังช่วยเพื่อกระตุ้นกระบวนการชีวภาพของพืช โดยช่วยเสริมสร้างระบบราก ช่วยให้พืชดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น และเพิ่มความทนทานต่อสภาวะที่แปรปรวน เช่น สภาวะอากาศที่แปรปรวนอีกด้วย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เฟสบุ๊ค  คลิก https://www.facebook.com/dtwpgroup
ไลน์ คลิก https://lin.ee/L2ub5nvK

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 50 กก.
มี Biostimulants

Biostimulants เป็นสารที่มีต้นทางจากธรรมชาติหรือผ่านกระบวนการเคมีที่ช่วยกระตุ้นให้ระบบรากของพืชดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น ซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยคอมปาวด์สูตร 16-16-16 จะช่วยเสริมสร้างระบบรากของพืชให้แข็งแรงและสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ สาร Biostimulants ยังมีความสามารถในการกระตุ้นกระบวนการสร้างสารอินทรีย์ในพืชซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตและการต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่แปลกประหลาด Biostimulants ยังช่วยเพื่อกระตุ้นกระบวนการชีวภาพของพืช โดยช่วยเสริมสร้างระบบราก ช่วยให้พืชดูดซึมอาหารได้ดีขึ้น และเพิ่มความทนทานต่อสภาวะที่แปรปรวน เช่น สภาวะอากาศที่แปรปรวนอีกด้วย