"ปุ๋ยดวงตะวันเพชร คัดทุกเม็ด เข้มเต็มสูตร"

Cart

icon

“ปุ๋ยดวงตะวันเพชร คัดทุกเม็ด เข้มเต็มสูตร”

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : (+66) 0-2749-8597

Cart

ปุ๋ยเคมี สูตร 18-4-5 MgO + CaO + S ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมี สูตร 18-4-5
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending
มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจน (N)…………18%

ฟอสฟอรัส (P)…………4%

โพแทสเซียม (K)……..5%

มีธาตุอาหารรอง

แมกนีซียม (MgO)…..1%

แคลเซียม (CaO)…..10%

กำมะถัน (S)…………0.5%

เนื่องจากมีธาตุอาหารไนโตรเจนสูง จะช่วยบำรุงต้น บำรุงใบ ช่วงเร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชฟื้นตัวหลังปลูกสำหรับพืชผักกินใบและช่วยฟื้นฟูต้นหลังจากเก็บผลผลิตในไม้ผล เหมาะสำหรับพืชที่ต้องการเน้นบำรุงต้นและใบ  เพิ่มความสูง ขยายขนาดลำต้น ใบของต้น  เพิ่มความเขียวให้กับใบพืช บำรุงพืชในช่วงแรก สามารถใช้ได้กับทุกพืช

Description

ปุ๋ยเคมี สูตร 18-4-5   MgO + CaO + S
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending
มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้
ไนโตรเจน (N)…………18%
ฟอสฟอรัส (P)…………4%
โพแทสเซียม (K)……..5%

มีธาตุอาหารรอง
แมกนีซียม (MgO)…….1%
แคลเซียม (CaO)……..10%
กำมะถัน (S)…………..0.5%

เนื่องจากมีธาตุอาหารไนโตรเจนสูง จะช่วยบำรุงต้น บำรุงใบ ช่วงเร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชฟื้นตัวหลังปลูกสำหรับพืชผักกินใบและช่วยฟื้นฟูต้นหลังจากเก็บผลผลิตในไม้ผล เหมาะสำหรับพืชที่ต้องการเน้นบำรุงต้นและใบ  เพิ่มความสูง ขยายขนาดลำต้น ใบของต้น  เพิ่มความเขียวให้กับใบพืช บำรุงพืชในช่วงแรก สามารถใช้ได้กับทุกพืช

มีแมกนีเซียม

 • เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟีลล์ ส่วนสีเขียวในใบพืช
 • ช่วยในการเคลื่อนย้ายอาหารในพืชและเป็นตัวน่าพาฟอสฟอรัสในการดูดซึมจาก รากไปยังส่วนต่าง ๆ
  ของพืช
 • เป็นตัวเร่ง และเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ของพืชหลายชนิด
 • เคลื่อนย้ายได้ดีในพืช
 • มีบทบาทที่ส่าคัญในการ สังเคราะห์แสง
 • เพิ่มการใช้ธาตุเหล็กในพืช
 • มีอิทธิพลเกี่ยวกับให้ความสม่่าเสมอของการสุก การแก่ที่เร็วขึ้นอย่างสม่่าเสมอของผลไม้
 • พืชจะดูดแมกนีเซียมขึ้นไปใช้ในต้นพืชหลังจากที่พืชงอกมาแล้ว 5-6 สัปดาห์ แมกนีเซียมจะช่วยเพิ่มให้พืชมี
  ความสามารถในการทนทานต่อสภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมและโรคพืช พืชที่ให้น้่าตาล เช่น พืชไม้ผลทุกชนิด
  ข้าวโพด มันฝรั่ง เป็นต้น พืชพวกนี้ต้องการแมกนีเซียมมากกว่าพืชให้เมล็ด เช่น ข้าว ข้าวสาลี เป็นต้น

มีแคลเซียม

 • มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับโครงสร้างของผลไม้
 • ช่วยเสริมสร้างเซลล์และการแบ่งเซลล์ของพืช ซึ่งพืชต้องการอย่างต่อเนื่อง
 • ช่วยในการสร้างเซลล์และโครงสร้างของเซลล์ของพืช
 • ช่วยให้เซลล์ติดต่อกันและจะช่วยเชื่อมผนังเซลล์ให้เป็นรูปร่าง ขนาดให้เป็นไปตามลักษณะของพืช
 • ช่วยเพิ่มการติดผล
 • ช่วยให้สีเนื้อและสีผิวของผลสดใส
 • ช่วยลดการเกิดเนื้อของผลแข็งกระด้าง และเนื้อแฉะ
 • ช่วยป้องกัน ผลร่วง ผลแตก
 • มีบาทบาทที่สำคัญในระยะการเจริญเติบโตและการออกดอกของพืช
 • มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการย่อยธาตุไนโตรเจน
 • เป็นตัวช่วยลดการหายในของพืช
 • ช่วยในการสร้างราก การแตกกิ่งสร้างตา สร้างดอก
 • ช่วยสร้างเซลล์และทำให้ผนังเซลล์ตึง ทำให้ลำต้นพืชแข็ง

มีกำมะถัน (ซัลเฟอร์)

 • จำเป็นต่อการสร้างโปรตีนและกรดอะมิโน
 • เป็นองค์ประกอบของวิตามิน B1 ,Co enzyme A,Glutathione และ เอ็มไซม์อื่นๆ
 • มีส่วนร่วมในการสร้างคลอโรฟิลล์ในพืช ในการจับไนรโตรเจนจากอากาศมาสร้างโปรตีนของแบคทีเรียพวก Rhizobium sp. ที่ปมรากของพืชตระกูลถั่ว
 • เพิ่มปริมาณน้ำมันในพืช

ประโยชน์

 1. บำรุงต้น บำรุงใบ สำหรับพืชผัก ไม้ผลและยางต้นเล็ก
 2. ฟื้นฟูต้นโทรมหลังการเก็บเกี่ยว
 3. ส่งเสริมการแตกราก เพิ่มขนาดลำต้น ต้นใหญ่ กอใหญ่
 4. เพิ่มความเขียวทนเขียวนาน เร่งแตกใบอ่อน

Additional information

Weight 50 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ปุ๋ยเคมี สูตร 18-4-5 MgO + CaO + S ขนาด 50 กิโลกรัม”

Your email address will not be published. Required fields are marked *