"ปุ๋ยดวงตะวันเพชร คัดทุกเม็ด เข้มเต็มสูตร"

Cart

icon

“ปุ๋ยดวงตะวันเพชร คัดทุกเม็ด เข้มเต็มสูตร”

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : (+66) 0-2749-8597

Cart

ปุ๋ย อ้อย ไร่อ้อย

Showing 1–9 of 14 results

0-0-50 โพแทสเซียมซัลเฟต (ปุ๋ยหวาน) 25 กิโลกรัม

0-0-50 โพแทสเซียมซัลเฟต (ปุ๋ยหวาน)  + (กำมะถัน) ซัลเฟอร์ 17%
ขนาด 25 กิโลกรัม

สำหรับใช้ในระบบไฮโดรโปนิกส์ ระบบน้ำหยด และฉีดพ่นทางใบ
สามารถละลายได้ดีในน้ำทุกชนิด ไม่มีตะกอนหรือสารตกค้างใดๆ พืชสามารถที่จะดูดซึมไปใช้ได้ดี การฉีดพ่นให้ฉีดพ่นในระยะที่เริ่มติดผล ระยะบำรุงผล
โพแทสเซียมไนเตรทมีปริมาณธาตุโพแทสเซียมสูง ช่วยเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากแหล่งผลิต ที่ใบ ไปยังแหล่งสะสมอาหารของพืช (ผล หรือหัวไต้ดิน) ช่วยในการลงหัว เพิ่มปริมาณแป้ง เพิ่มความหวาน เพิ่มขนาด และสีสัน ในไม้ผลเหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

0-52-34 โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต 25 กิโลกรัม

0-52-34 โมโนแทสเซียมฟอสเฟต (ปุ๋ยสะสมอาหาร เปิดตาดอก บำรุงผล)
ขนาด 25 กิโลกรัม

สำหรับใช้ในระบบไฮโดรโปนิกส์ ระบบน้ำหยด และฉีดพ่นทางใบ
เป็นปุ๋ยไนเตรทพืชสามารถดูดซึมได้ง่าย ดูดซึมไว
สามารถละลายได้ดีในน้ำทุกชนิด ไม่มีตะกอนหรือสารตกค้างใดๆ พืชสามารถที่จะดูดซึมไปใช้ได้ดี การฉีดพ่นให้ฉีดพ่นในระยะพืชเข้าสู่ช่วงสะสมอาหาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการออกดอก ช่วยให้ดอกสมบูรณ์ ออกดอกดก เพิ่มโอกาศการติดดอกออกผล ช่วยในการบำรุงผล เพิ่มแป้งและน้ำตาล ผลใหญ่ รสชาติดี

12-61-0 โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต 25 กิโลกรัม

12-61-0 โมโนแอมโมเนียม ฟอสเฟต (ปุ๋ยเร่งดอก บำรุงดอก)
ขนาด 25 กิโลกรัม

สำหรับใช้ในระบบไฮโดรโปนิกส์ ระบบน้ำหยด และฉีดพ่นทางใบ
ปุ๋ยสำหรับ เพิ่มดอก บำรุงดอก เร่งออกดอก ช่วยให้ดอกดก ดอกสมบูรณ์ เพิ่มขนาดดอก น้ำหนักดี สีสวย สีสด

อัตราการใช้ 100-120 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
พ่นทุกๆ 7-14 วันต่อครั้ง

15-0-0 แคลเซียมไนเตรท 25 กิโลกรัม

15-0-0 แคลเซียมไนเตรท (ปุ๋ยแคลเซียม)
ขนาด 25 กิโลกรัม

สำหรับใช้ในระบบไฮโดรโปนิกส์ ระบบน้ำหยด และฉีดพ่นทางใบ
เป็นปุ๋ยไนเตรทพืชสามารถดูดซึมได้ง่าย ดูดซึมไว
สามารถละลายได้ดีในน้ำทุกชนิด ไม่มีตะกอนหรือสารตกค้างใดๆ พืชสามารถที่จะดูดซึมไปใช้ได้ดี การฉีดพ่นให้ฉีดพ่นในระยะแรก ระยะบำรุงต้นและใบ ช่วยในการบำรุงต้น เร่งใบ เพิ่มจำนวนใบ ช่วยในการแตกกิ่ง ก้าน แคกใบอ่อน เพิ่มความเขียว ใบเขียวทนเขียวนาน ใบใหญ่ หนา สังเคราะห์แสงได้ดี

ปุ๋ยน้ำ สตรองฟิลด์ (ซิลิกอน30% ชนิดน้ำ) 1 ลิตร

ปุ๋ยน้ำ สตรองฟิลด์ (ซิลิกอน30% ชนิดน้ำ) 
ขนาด 1 ลิตร

สตรองฟิลด์  หรือ ซิลิกอน (Si) เป็นธาตุอาหารที่มีประโยชน์สำหรับข้าวและพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทุกชนิด
ซิลิกอน จำเป็นในการพัฒนาใบ รากและลำต้นที่แข็งแรง ซิลิกอนที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์ ช่วยให้พืชต้านทานโรค แมลงและปลวกดีขึ้น พืชที่ได้รับซิลิกอนพอเพียงจะมีใบและลำต้นตั้ง ทำให้การสังเคราะห์แสงดีขึ้น

ปุ๋ยน้ำ เอ็น-วัน N1 สูตร 16-3-3 (ชนิดน้ำ) 1 ลิตร

ปุ๋ยน้ำ เอ็น-วัน N1 สูตร 16-3-3 (ชนิดน้ำ) 
ขนาด 1 ลิตร

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมีชนิดน้ำ เอ็น วัน ( N1 ) คือผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำที่อยู่ในรูปสารละลายใส เข้มข้น ประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารเสริมและ อะมิโน แอซิด ที่อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมต่อระยะการเจริญเติบโตของพืช N1 ผ่านกระบวนการผลิตด้วยกรรมวิธี Neutralization Process จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีค่า pH อยู่ในช่วงเป็นกลางซึ่งเป็นช่วงที่มีความปลอดภัยต่อพืชเมื่อใช้ฉีดพ่นทางใบ และ พืชสามารถดูดซึมผ่าน ทางใบ และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ N1 ยังผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง โดยปราศจากคลอไรด์และมีปริมาณดัชนีเกลือต่ำ จึงมีความปลอดภัยต่อพืชสูง เมื่อใช้ฉีกพ่นทางใบหรือใช้ทางระบบน้ำหยด

ปุ๋ยเคมี สูตร 15-3-21 + MgO ,CaO ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมี สูตร 15-3-21 + MgO , CaO
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending

มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจน (N)…………15%

ฟอสฟอรัส (P)…………..3%

โพแทสเซียม (K)……..21%

มีธาตุอาหารรอง

แมกนีซียม (MgO)…..1%

แคลเซียม (CaO)…….3%

 

เนื่องจากมีธาตุอาหารไนโตรเจน และ โพแทสเซียมสูง จะช่วยบำรุงต้นและใบให้สมบูรณ์ เหมาะที่สุดสำหรับพืชที่กำลังให้ผลผลิต บำรุงผล เพิ่มขนาดผล ให้ความหวานกับไม้ผล  นิยมใช้กับ นาข้าว พืชไร่ และไม้ผลทุกชนิด

ปุ๋ยเคมี สูตร 16-12-6 ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมี สูตร 16-12-6
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending

มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจน (N)…………16%

ฟอสฟอรัส (P)…………12%

โพแทสเซียม (K)……….6%

มีฟิลเลอร์ กลีเซอไรด์ และผสมธาตุอาหารรอง

มีกลีเซอไรด์ และ ผสมธาตุอาหารรอง

เป็นสูตรที่เหมาะกับพืชไรเนื่องจากไนโตรเจนมีหน้าที่ในการเร่งการเจริญเติบโตในการแบ่งเซลล์ในส่วนเจริญปลายยอด ปลายราก และข้อปล้อง มีหน้าที่ในการสร้างสารคลอโรฟิลล์ทำให้พืชมีสีเขียว ที่จะใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง ในการสร้างพลังงาน ข้าวมีการเจริญเติบโตดี กอใหญ่ และไนโตรเจนมีผลทำให้ระบบรากของต้นข้าวแผ่ขยายและสารมารถดูดใช้แร่ธาตุในดินมาใช้ประโยชน์ในการสะสมอาหารที่จะใช้ในกระบวนการสืบพันธุ์ (เมล็ดข้าว) สมบูรณ์ ได้น้ำหนัก สามารถใช้ได้กับพืชไร่ชนิดอื่น เช่น ข้าวโพด อ้อย ข้าวฟ่าง และพืชผักทุกชนิด ส่งเสริมคุณภาพผลผลิตดีขึ้น

ปุ๋ยเคมี สูตร 18-4-5 ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยเคมี สูตร 18-4-4
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นเคมี แบบผสม ปุ๋ยเบาท์ เบลน Bulk Blending
มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจน (N)…………18%

ฟอสฟอรัส (P)…………4%

โพแทสเซียม (K)……..5%

เนื่องจากมีธาตุอาหารไนโตรเจนสูง จะช่วยบำรุงต้น บำรุงใบ ช่วงเร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชฟื้นตัวหลังปลูกสำหรับพืชผักกินใบและช่วยฟื้นฟูต้นหลังจากเก็บผลผลิตในไม้ผล เหมาะสำหรับพืชที่ต้องการเน้นบำรุงต้นและใบ  เพิ่มความสูง ขยายขนาดลำต้น ใบของต้น  เพิ่มความเขียวให้กับใบพืช บำรุงพืชในช่วงแรก สามารถใช้ได้กับทุกพืช