"ปุ๋ยดวงตะวันเพชร คัดทุกเม็ด เข้มเต็มสูตร"

icon

“ปุ๋ยดวงตะวันเพชร คัดทุกเม็ด เข้มเต็มสูตร”

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : (+66) 0-2749-8597

ตะกร้าสินค้า

แม่ปุ๋ยเคมี

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

แม่ปุ๋ย 0-0-60 ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ขนาด 50 กิโลกรัม

แม่ปุ๋ย 0-0-60 ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นแม่ปุ๋ยนำเข้าจากเยอรมัน แหล่งผลิตปุ๋ยโพแทสเซียมคุณภาพชั้นนำของโลก ประกอบด้วยธาตุอาหารโพแทสเซียม (Potassium) 60%

โพแทสเซียมในปุ๋ยมีความสำคัญในกระบวนการเมทาบอลิซึมต่างๆของพืช ช่วยในการสะสมอาหาร แป้ง น้ำตาล รวมถึงน้ำมันในกลุ่มพืชน้ำมันอีกด้วย โดยพืชจะใช้โพแทสเซียมในการสร้างและเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลที่ได้จากกระบวน การสังเคราะห์แสงไปสะสมยังส่วนต่างๆของพืช ทั้งที่ใช้ในการเจริญเติบโตและส่วนสะสมอาหาร เช่น หัว ลำต้น หรือผล จึงทำให้ผลผลิตมีขนาด รสชาติ สี และคุณภาพที่ดี นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในกระบวนการสุกแก่ การติดดอก ออกผล รวมถึงคุณภาพของผลและเมล็ดด้วย ทำให้ในพืชหัว เช่น มันต่างๆ มีหัวสมบูรณ์ขนาดใหญ่ เปอร์เซ็นต์แป้งสูง พืชน้ำมัน เช่น ปาล์มน้ำมัน ก็จะสะสมน้ำมันได้มาก ในไม้ผลหรือพืชที่ต้องการความวานเช่น อ้อย ก็จะมีการสะสมอาหารมากทำให้ หวาน เนื้อแน่น สีสวย มีน้ำตาลสูง

แม่ปุ๋ย 18-46-0 ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต DAP (จีน) ขนาด 50 กิโลกรัม

แม่ปุ๋ย 18-46-0 ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต DAP (จีน)
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นแม่ปุ๋ยผสมนำเข้าจากรัสเซีย
โดย ปุ๋ยเคมี 18-46-0 จะให้ธาตุอาหารหลักคือ ฟอสฟอรัส และ ไนโตรเจน

มีคุณสมบัติช่วยเร่งการเจริญเติบโตได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้า ช่วยในการเร่งการแตกราก และ ช่วยบำรุงต้น
ส่วนใหญ่จะนิยมใช้กับไม้ดอก ในช่วงระยะการเร่งออกดอก บำรุงดอก ช่วยให้ดอกสมบูรณ์แข็งแรง
เกสรสมบูรณ์ รากแตกแขนงเยอะ ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารในดินได้ดีขึ้น

แม่ปุ๋ย 18-46-0 ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต DAP (รัสเซีย) ขนาด 50 กิโลกรัม

แม่ปุ๋ย 18-46-0 ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต DAP (รัสเซีย)
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นแม่ปุ๋ยผสมนำเข้าจากรัสเซีย
โดย ปุ๋ยเคมี 18-46-0 จะให้ธาตุอาหารหลักคือ ฟอสฟอรัส และ ไนโตรเจน

มีคุณสมบัติช่วยเร่งการเจริญเติบโตได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้า ช่วยในการเร่งการแตกราก และ ช่วยบำรุงต้น
ส่วนใหญ่จะนิยมใช้กับไม้ดอก ในช่วงระยะการเร่งออกดอก บำรุงดอก ช่วยให้ดอกสมบูรณ์แข็งแรง
เกสรสมบูรณ์ รากแตกแขนงเยอะ ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารในดินได้ดีขึ้น

แม่ปุ๋ย 21-0-0 แอมโมเนียมซัลเฟต ขนาด 50 กิโลกรัม

แม่ปุ๋ย 21-0-0 แอมโมเนียมซัลเฟต
ขนาด 50 กิโลกรัม

เป็นแม่ปุ๋ยนำเข้าจากมาดากัสการ์ ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมเหมืองแร่อันดับต้นๆของโลก
โดย ปุ๋ยเคมี 21-0-0 จะให้ธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน (Nitrogen) 21% และธาตุอาหารรองคือ กำมะถัน (Sulphur) 24%

เกิดจากการใช้แอมโมเนียทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟูริก หรือยิบซั่มและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวหรือน้ำตาลเทา จึงมีความเป็นกรด เหมาะสำหรับใช้แก้ปัญหาดินเค็มหรือดินด่าง

มีคุณสมบัติช่วยเร่งการเจริญเติบโตได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้า ซึ่งพืชจะใช้ไนโตรเจนที่ได้จากปุ๋ยมาใช้เป็นองค์ประกอบในกระบวนการเมทาบอลึซึม สร้างเนื้อเยื่อต่างๆ การสร้างคลอโรฟิลด์ ทำให้เพิ่มกระบวนการสังเคราะห์แสง เพิ่มการเจริญเติบโตทางลำต้นอย่างสมบูรณ์ นอกจากปุ๋ยจะมีไนโตรเจนแล้ว ยังมีกำมะถันหรือซัลเฟอร์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสังเคราะห์เอนไซม์ อะมิโน และโปรตีนพืช ช่วยเสริมสร้างสีสันและรสชาติให้ผลผลิต

แม่ปุ๋ย 46-0-0 ปุ๋ยยูเรีย ขนาด 50 กิโลกรัม

แม่ปุ๋ย 46-0-0 ปุ๋ยยูเรีย
ขนาด 50 กิโลกรัม

ละลายดี ดูดซึมธาตุอาหารได้ง่าย เร่งการเจริญเติบโต เพิ่มความเขียว บำรุงต้น

ยูเรียคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ชั้นนำ นำเข้าจากแหล่งผลิตปุ๋ยยูเรียคุณภาพดี ละลายน้ำดี ไม่มีสิ่งเจือปน พืชดูดซึมธาตุอาหารใช้ได้ทันทีเร่งการเจริญทางลำต้น และใบ เนื่องจากไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของโปรตีนที่พืชจะนำไปใช้ ในกระบวนการแบ่งเซลล์ของพืช ใช้ในกระบวนการสร้างคลอโรฟิลล์ ทำให้พืชเขียวนาน แข็งแรง แก้ปัญหาอาการขาดธาตุไนโตรเจนได้อย่างรวดเร็ว