"ปุ๋ยดวงตะวันเพชร คัดทุกเม็ด เข้มเต็มสูตร"

icon

“ปุ๋ยดวงตะวันเพชร คัดทุกเม็ด เข้มเต็มสูตร”

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : (+66) 0-2749-8597

ตะกร้าสินค้า

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

แสดง %d รายการ

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-3-0 ขนาด 50 กิโลกรัม

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-3-0
ขนาด 50 กิโลกรัม

มีธาตุอาหารรับรอง ดังนี้

ไนโตรเจน (N)…………12%

ฟอสฟอรัส (P)…………..3%

โพแทสเซียม (K)……….0%

มีธาตุอาหารรอง

แมกนีซียม (MgO)………2%

แคลเซียม (CaO)….…….5%

มีอินทรียวัตถุ OM……..25%


ปุ๋ยอินทรีย์เคมี เป็นปุ๋ยที่มีการผสมกันระหว่างปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยเคมีเข้าด้วยกันจึงให้ผลผลิตสูงพร้อมกับการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ ปุ็ยอินทรีย์เคมีจะประกอบด้วยแร่ธาตุหลักคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในปริมาณที่สูง และแร่ธาตุเสริมอื่นๆด้วยจากส่วนผสมของปุ๋ยทั้งสอง นอกจากตัวแร่ธาตุแล้วปุ๋ยอินทรีย์เคมีจะให้อินทรีย์วัตถุที่ทำหน้าที่ในการบำรุงดินในด้านต่างๆจากส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากเศษพืชหรือมูลสัตว์