สุดยอดผู้นำด้านสารปรับสภาพดิน

Leader of Soil conditioner


- ปรับสภาพดิน บำรุง และฟื้นฟู
- ปรับโครงสร้างดินให้อุดมสมบูรณ์
- ปรับความเป็น กรด-ด่าง ในดิน
- ดินร่วยซุย ระบายน้ำได้ดี
- ส่งเสริมดินให้เก็บปุ๋ยได้ดีขึ้น
- ลดการสูญเสียธาตุอาหาร
- พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน


สารปรับสภาพดิน
บำรุงต้น-ใบ นาข้าว พืชไร่


product


สารปรับสภาพดิน
บำรุงผลไม้ ปาล์มน้ำมัน


product


สารปรับสภาพดิน
สูตรยางพารา


product


สารปรับสภาพดิน
สูตรระเบิดราก


product