. ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ ระบบน้ำหยด และฉีดพ่นทางใบปุ๋ยเกล็ดนำเข้าจากต่างประเทศ


ปุ๋ยไฮโดรโปนิกส์ ปุ๋ยผักไฮโดรโปนิกส์ แม่ปุ๋ยเกล็ดคุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นแม่ปุ๋ยเกล็ดที่มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ 100% เหมาะกับการนำไปใช้ฉีดพ่นทางใบ และ ผสมใช้ในระบบน้ำโดยเฉพาะ13-0-46product
(โพแทสเซียม ไนเตรท)
นำเข้าจากประเทศจีน


12-61-0product
(โมโน แอมโมเนียม ฟอสเฟส)
นำเข้าจากประเทศจีน


15-0-0 +26.5-0-0 CaO


product
(แคลเซียมไนเตรท)
นำเข้าจากประเทศจีน


15.5-0-0 +26.5-0-0 CaO


product
(แคลเซียมไนเตรท)
นำเข้าจากประเทศอิสราเอล


15.5-0-0 +26.5-0-0 CaO


product
(แคลเซียมไนเตรท)
นำเข้าจากประเทศจีน


12-61-0product
(โมโน แอมโมเนียม ฟอสเฟส)
นำเข้าจากประเทศอิสราเอล


0-52-34product
(โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟส)
นำเข้าจากประเทศอิสราเอล


0-52-34product
(โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟส)
นำเข้าจากประเทศจีน


13-0-46product
(โพแทสเซียมไนเตรท)
นำเข้าจากประเทศอิสราเอล


11-0-0product
(แมกนีเซียมไนเตรท)
นำเข้าจากประเทศจีน


0-0-61product
(โพแทสเซียมคลอไรด์)
นำเข้าจากประเทศอิสราเอล


MgSO4product
(แมกนีเซียม ซัลเฟต)
นำเข้าจากประเทศจีน


0-0-50product
(โพแทสเซียมซัลเฟต)
นำเข้าจากประเทศเบลเยี่ยม


20-53-0product
(ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต)
นำเข้าจากประเทศจีน

แม่ปุ๋ยเกล็ดคุรภาพสูง มีความจำเป็นต่อการผลิตพืชในปัจจุบัน เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ทำให้มีการพัฒนาการใช้ปุ๋ยในการปลูกพืช ในการฉีดพ่นทางใบและให้ทางระบบน้ำมากขึ้น เพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้เเร็ว
ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต