.ปุ๋ยสำหรับ สับปะรดและพืชไร่


สูตรปุ๋ย
ระยะพืช
การใช้งาน
ปุ๋ยเบาท์ 18-4-5 + สารปรับสภาพดิน สูตรบำรุงต้น-ใบ
product product

หรือ

ปุ๋บเบาท์ 27-7-7 + สารปรับสภาพดิน สูตรบำรุงต้น-ใบ
product product
ระยะแรก หลังจากปลูก เพื่อบำรุงต้น-ใบ 180-300กิโลกรัม/ไร่
ปุ๋ยเบาท์ 14-10-30
product

หรือ

ปุ๋ยเบาท์ 13-7-35
product
ระยะที่ 2 ระยะสะสมอาหาร 180-300กิโลกรัม/ไร่

ปุ๋ยสำหรับสับปะรดและพืชไร่