. เกี่ยวกับ เรา

“ดวงตะวันเพชร” เริ่มมาจากสองมือเล็ก ๆ ด้วยจิตใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ ให้อุดมสมบูรณ์ตามหลัก เกษตรอินทรีย์ชีวภาพเพื่อรักษาสภาพผืนดินให้ยั่งยืนยังลูกหลานสืบต่อไป
เราก้าวเติบโตด้วยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากการสัมผัสเกษตรกรโดยตรง เราเป็นเพื่อนกับชาวนา เราฟังเสียงผืนดิน และเราเรียนรู้จากธรรมชาติ

“ดวงตะวันเพชร” มีประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า ผสานกับการเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องและกระบวนการ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน
เราจึงมั่นใจในการพัฒนาสูตรปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมและเกิดผลดีที่สุดในแต่ละ สภาพดินและพืช เพื่อรองรับการเกษตรกรรมที่หลากหลายและขยายใหญ่ขึ้นอย่างทวีคูณในปัจจุบันและอนาคต

“ดวงตะวันเพชร” เติบโตอย่างมั่นคงด้วยการยึดมั่นใน “คุณภาพ” ที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งสารปรับสภาพดิน, ปุ๋ยเคมี และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

“ดวงตะวันเพชร” ผลิตด้วยกระบวนการและเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ISO 9001 แตกต่างด้วยการคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต
การตรวจสอบคุณภาพ ปุ๋ยหลังการผลิต รวมไปถึงการจัดเก็บและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกษตรกรไทยมั่นใจในคุณภาพของ “ปุ๋ยดวงตะวันเพชร” ได้ทุกกระสอบ
- คัดเลือกวัตถุดิบมีคุณภาพ

- ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ

- ทีมค้นคว้าวิจัย

- ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต

- การขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ