การดูแลทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยว

หลังจากฤดูเก็บผลผลิตทุเรียนควรทำอย่างไร่ต่อ ??
สิ่งสำคัญที่เกษตรกรสวนทุเรียนจะต้องคำนึงถึงก็คือการดูแลต้นทุเรียนให้พร้อมสำหรับการการติดออกผล ในฤดูกาลถัดไป ซึ่งการเตรียมความพร้อมของลำต้นทุเรียนนั้นแต่ละสวนจะมีเทคนิคการดูแลที่แตกต่างการ โดยหลักการง่ายๆ ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ การตัดแต่งกิ่ง การให้น้ำ และการให้ปุ๋ย
1.การตัดแต่งกิ่ง : ให้เลือกตัดแต่งกิ่งแห้ง กิ่งเป็นโรค กิ่งแขนงที่ไม่เป็นประโยชน์ ตัดขั้วผลที่ค้างอยู่ที่กิ่ง เพื่อให้ทุเรียนแตกกิ่งสมบูรณ์ออกมาใหม่ และเพื่อให้ต้นทุเรียนได้ใช้ประโยชน์จากปุ๋ยที่ใส่ไปอย่างเต็มที่
2.การให้น้ำ : สำหรับช่วงการฟื้นฟูต้นหลังการเก็บเกี่ยวควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยให้น้ำวันเว้นวัน อาจให้น้ำในระบบมินิสปริงเกอร์แบบหัวเหวี่ยงเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณภายใต้ทรงพุ่ม ห่างจากโคนต้นประมาณ 1 เมตร ให้น้ำครั้งละ 30 นาที เช้า-เย็น
3.การให้ปุ๋ย : ให้เกลี่ยเศษใบไม้และวัชพืชออกไปจากทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยคอก หรือสารปรับสภาพดินดวงตะวันเพชรสูตรบำรุงต้น-ใบหรือดวงตะวันเพชรสูตรรวม ในอัตรา 2-5 กิโลกรัม/ต้น และอาจใช้ปุ๋ยเคมีร่วมด้วย( เช่น ปุ๋ยเคมีดวงตะวันเพชร 15-15-15 หรือ 18-4-5 เป็นต้น ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของต้นทุเรียนและขนาดทรงพุ่ม จากนั้นคลุมโคนต้นด้วยเศษพืช เศษใบไม้หรือหญ้าแห้งเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินอีกครั้ง

เทคนิคการดูแลต้นทุเรียนโดยคุณลุงโม่ง หรือ คุณโกมล รัตตะ
เจ้าของสวนทุเรียน 53 ไร่ ในพื้นที่ ต. ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกุฎ จ.จันทบุรี ที่จะมาแนะนำการดูแลต้นทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจอย่างง่ายที่สุด โดยมีเทคนิคดังนี้คือ การใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรสูตรบำรุงต้น-ใบ ในอัตรา 2 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อฟื้นฟูบำรุงต้นหลังการเก็บเกี่ยว ต้นทุเรียนจะแตกใบดี ต้นสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรค โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าที่เป็นปัญหาสำคัญในทุเรียน ดินดีไม่แข็ง โดยการใช้จริงมานานกว่า 4 ปี และได้ผลผลิตที่ดีมาตลอด

และสุดท้ายนี้คุณลุงโม่งยังบอกต่อว่า……
การดูแลต้นทุเรียนหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ถ้าต้นทุเรียนมีการสะสมอาหารเพียงพอต้นและใบมีสีเขียวเข้มเป็นมัน มีทรงพุ่มสวยงาม ความหนาแน่นของใบดี กิ่ง ลำต้น ปราศจากโรคและแมลงเข้าทำลาย ใบอยู่ในสภาพแก่ทั้งต้น ถ้าต้นทุเรียนมีความพร้อม ก็จะทำให้ทุเรียนสามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ตลอดจนให้ผลผลิตในช่วงเวลาที่เหมาะสมของปี หากไม่มีการเตรียมสภาพต้นให้พร้อมในช่วงเวลาที่สภาพแวดล้อมเหมาะสมจะทำให้ทุเรียนออกดอกล่าช้า การติดผล การพัฒนาการของผล และการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะช้าตามไปด้วย.