ปูนขาวปรับปรุงดิน

มีลักษณะเป็นก้อนหรือเป็นผงสีขาว มีความเป็นด่าง ได้จากกระบวนการเผาหินปูนเพื่อกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออก จนเหลือแคลเซียมออกไซด์ (CaO) ปูนขาวบางประเภทจะมีแมกนีเซียยมคลอไรด์ (MgO) เป็นส่วนประกบด้วย แต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่า CaO

ประโยชน์
ปรับความเป็นกรด-ด่างของดิน
แลกเปลี่ยนประจุของแร่ธาตุและไอออนต่างๆในดิน
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์เชื้อสาเหตุโรค
ปรับโครงสร้างดิน ทำให้ดินร่วนซุย
บำบัดน้ำเสีย ช่วยลดความเป็นกรดของน้ำ