รายละเอียดกิจกรรม
ผักกาดหอมยักษ
สวนผักกาดหอม คุณสมศักดิ์ กาญจนบุรี วันนี้ทีมงาน เราตามไปดูผลงาน การใช้สารปรับสภาพดินดวงตะวันเพชร สูตรระเบิดราก กับ ไฮสปีดแมกซ์ ฉีดเช้ายาวเย็น ที่ ไร่ผักกาด คุณสมศักดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผลผลิตที่ได้ น่าชื่นใจมาก ไม่น่าเชื่อว่า การใช้ สารปรับสภาพดินสูตรระเบิดราก บวกกับ อาหารเสริมไฮสปีดแมกซ์ ทำให้ผักที่ได้ต้นใหญ่กว่าการใช้เคมีจนเห็นได้ชัด น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว สั้นขึ้น ทำให้สามารถปลูกต่อผักชุดใหม่ได้เลย