เกี่ยวกับเรา

“ดวงตะวันเพชร” เริ่มมาจากสองมือเล็ก ๆ ด้วยจิตใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ ให้อุดมสมบูรณ์ตามหลัก เกษตรอินทรีย์ชีวภาพเพื่อรักษาสภาพผืนดินให้ยั่งยืนยังลูกหลานสืบต่อไป เราก้าวเติบโตด้วยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากการสัมผัสเกษตรกรโดยตรง เราเป็นเพื่อนกับชาวนา เราฟังเสียงผืนดิน และเราเรียนรู้จากธรรมชาติ

“Duang Tawan Petch Group” has a great inspiration to keep our land abundance to pass to the next generation. So we started with two little hands and one spirit heart following the Bio Organic Agriculture way. We gradually grow from the famers’ valuable experience, we are the farmers’ friends, we listen to what the land says and we learn from what the nature do.

“ดวงตะวันเพชร” มีประสบการณ์ที่ทรงคุณค่ายาวนานกว่า 13 ปี ผสานกับการเรียนรู้ค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องและกระบวนการ ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เราจึงมั่นใจในการพัฒนาสูตรปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพที่เหมาะสมและเกิดผลดีที่สุดในแต่ละ สภาพดินและพืช เพื่อรองรับการเกษตรกรรมที่หลากหลายและขยายใหญ่ขึ้นอย่างทวีคูณในปัจจุบันและอนาคต

“Duang Tawan Petch Group” has an inestimable experience over 13 years with the advance technology of our laboratories & manufacturer that do the researc h continuously. We assure the ultimate organic fertilizer which optimize to each plant and land effectively for support the variety of Agriculture that significant growth in the present and future.

“ดวงตะวันเพชร” เติบโตอย่างมั่นคงด้วยการยึดมั่นใน “คุณภาพ” ที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งสารปรับสภาพดิน, ปุ๋ยเคมี และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

“Duang Tawan Petch Group” firmly grows on the “Quality” which makes our products unique and most reliable from Thai farmers all over the country for a decade. We keep moving forward to the higher success because “The Farmers’ Smile is Our Happiness”

“ดวงตะวันเพชร” มีโรงงานผลิตปุ๋ยเป็นของตัวเอง ผลิตด้วยกระบวนการและเครื่องจักรที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ISO 9001 แตกต่างด้วยการคัดสรรเฉพาะวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ปุ๋ยหลังการผลิต รวมไปถึงการจัดเก็บและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกษตรกรไทยมั่นใจในคุณภาพของ “ปุ๋ยดวงตะวันเพชร” ได้ทุกกระสอบ

“Duang Tawan Petch” has our own factory with ISO 9001 certificated that makes us outstanding like no others. Starting from select only premium raw materials, the High Quality Control, the Inspection Management System and the Good Logistics Management. We assure you will have the best quality of our fertilizer in every bag.

คัดเลือกวัตถุดิบมีคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ
ทีมค้นคว้าวิจัย
ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต
การขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
เกษตรกรรายย่อย
ร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย
หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร
กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ